logo_vanderosieren

 

CONTACT – WETTELIJKE INFORMATIE

Banner_ContactWettelijke informatie :


Verantwoordelijke voor deze website:

bv Advocatenkantoor Pascal Vanderosieren

Het ondernemingsnummer van het kantoor is BE 0542.498.432, RPR Brussel.
De kantoorrekeningen zijn:

Zichtrekening

IBAN BE 73 6300 2503 5860

BIC: BBRUBEBB

Derdenrekening

IBAN BE 76 6303 2094 7595

BIC: BBRUBEBB

Mr. Pascal Vanderosieren is advocaat in België en sinds 1992 ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Hij is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrussel.be. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is in eerste rang verzekerd bij NV AMLIN EUROPE. Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u Mr. Vanderosieren bereiken:

Per post op het adres:

Brusselsesteenweg 100 B-3090 Overijse

Tel.:

+32 (0)2 688 23 83

GSM:

+32 (0)497 292 797

E-mail to:

Ynse Vanderosieren

Het ondernemingsnummer van haar kantoor is BE 0773.990.318 , RPR Brussel.
De kantoorrekeningen zijn:

Zichtrekening

IBAN BE 05 7370 5708 7775

Derdenrekening

IBAN BE 67 7370 5708 8987

Per post op het adres:

Brusselsesteenweg 100 B-3090 Overijse

Tel.:

+32 (0)2 688 23 83

GSM:

+32 (0)492 032 626

E-mail to:

Bescherming van persoonsgegevens:


Het advocatenkantoor Pascal Vanderosieren respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en stelt alles in het werk om deze te beschermen.

De persoonlijke informatie die aan het advocatenkantoor wordt overgemaakt zal vertrouwelijk worden behandeld en enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze wordt meegedeeld.

De ontvangen informatie wordt nooit aan derden doorgegeven, behoudens wettelijke uitzonderingen of in het kader van de uitvoering van de dienstverlening.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en elektronische contactgegevens.

U heeft ook het recht om deze kosteloos te laten verbeteren of aan te vullen. Elk verzoek tot inzage, verbetering of verzet kan door een e-mail te sturen met kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart naar pascal@vanderosieren.com.


Cookiebeleid:

De website van het kantoor maakt geen gebruik van cookies.